Wyniki Walnego Zgromadzenia

By
Updated: styczeń 26, 2015

W dniu 25 stycznia 2015 roku w siedzibie Automobilklubu Sudeckiego w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 2, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

WZ1
Zgodnie z programem obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w latach 2011-2014, oraz przedstawił plan dalszego rozwoju Stowarzyszenia. Przedstawiono również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, oraz Sądu Koleżeńskiego.
Po wysłuchaniu sprawozdań, głosowaniem udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi.
W związku z tym, że nikt z pośród zgromadzonych nie zgłaszał postulatów, propozycji uchwał, oraz nie przedstawiał tematów do dyskusji, można było sprawnie przejść do najważniejszego punktu Walnego Zgromadzenia, czyli głosowań nad nowymi władzami Automobilklubu Sudeckiego.
WZ2
Do przegłosowania były kandydatury do następujących organów:
– Zarząd Automobilklubu Sudeckiego
– Komisja Rewizyjna
– Sąd Koleżeński
– Delegaci na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Okręgowego PZM

 


WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH GŁOSOWAŃ :

 ZARZĄD AUTOMOBILKLUBU SUDECKIEGO NA KADENCJĘ 2015-2019:
Marian Rolski
Roman Grygianiec
Radosław Węgrzyn
Adam Jurczak
Anna Sara
Magdalena Lewandowska
Katarzyna Lewandowska

KOMISJA REWIZYJNA:
Wiesław Suchanek
Krzysztof Stolarczyk
Witold Biernacki

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Janusz Rygliński
Wojciech Błaszkiewicz
Małgorzata Suchanek

DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGOWY PZM:
Roman Grygianiec
Marian Rolski
Radosław Węgrzyn
Adam Jurczak
Karol Ferenc
Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia nowo wybrany Zarząd, oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński przeprowadziły krótkie spotkania robocze, na których wybrano osoby do pełnienia poszczególnych funkcji.
W Zarządzie prezesem pozostał Roman Grygianiec, a wiceprezesem Marian Rolski. Nowym sekretarzem została Anna Sara, a skarbnikiem Adam Jurczak.
Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej będzie pełnił Krzysztof Stolarczyk, a Sądu Koleżeńskiego Janusz Rygliński.

 

Nowym władzom życzymy trafnych decyzji i działań zmierzających do dalszego rozwoju Automobilklubu Sudeckiego i pełnego wykorzystywania jego potencjału i marki w branży  sportów motorowych.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.