Wyniki Walnego Zgromadzenia |2024|

By
Updated: styczeń 15, 2024

W dniu 14 stycznia 2024 roku w siedzibie Automobilklubu Sudeckiego w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Walne Zgromadzenie głosowało nad przyjęciem nowych władz Automobilklubu Sudeckiego. Do przegłosowania były kandydatury do następujących organów:
– Zarząd Automobilklubu Sudeckiego,
– Komisja Rewizyjna,
– Sąd Koleżeńskiego.

Ponadto przyjęto następujące uchwały:
– w sprawie zbycia nieruchomości będącej w posiadaniu Automobilklubu Sudeckiego i nabycia nowej nieruchomości na siedzibę biura i upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu zbycia i nabycia nieruchomości,
– w sprawie
przyznania tytułu członka honorowego Automobilklubu Sudeckiego dla Pana Mariana Rolskiego,
– w sprawie zmniejszenia składu Zarządu z 7 osób do 5 osób.


WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH GŁOSOWAŃ :

ZARZĄD AUTOMOBILKLUBU SUDECKIEGO NA KADENCJĘ 2024-2027:
Roman Grygianiec
Anna Sara
Małgorzata Hoszowska Ziemak
Sebastian Wodarz
Mariola Pieczonka

KOMISJA REWIZYJNA:
Radosław Węgrzyn
Mariusz Gach
Kamil Stawiarski

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Janusz Rygliński
Wioletta Stasiewska
Tomasz Mroczek

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński przeprowadziły krótkie spotkania robocze, na których wybrano osoby do pełnienia poszczególnych funkcji.
W Zarządzie prezesem pozostał Roman Grygianiec, a wiceprezesem Anna Sara. Sekretarzem została Mariola Pieczonka, a skarbnikiem Sebastian Wodarz.
Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej będzie pełnił Radosław Węgrzyn, a Sądu Koleżeńskiego Janusz Rygliński.

Możliwość komentowania została wyłączona.