SZKOLENIA

W Automobilklubie wyznajemy zasadę, że każdy kto zostaje naszym członkiem, ma możliwość zostać sędzią sportów motorowych Polskiego Związku Motorowego. W tym celu staramy się co pewien czas, a conajmniej jeden raz w roku przeprowadzać cykl szkoleń o tej tematyce. W szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno nowi członkowie chcący zdobyć licencję sędziowską, jak i licencjonowani nasi sędziowie, w ramach stałego podtrzymywania zasobu swojej wiedzy sędziowskiej, co roku poszerzanej o nowe zapisy w regulaminach sportów motorowych.

 

Szkolenia prowadzone są w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze, gdyż każdy nasz nowy członek staje się naszym kolegą/koleżanką. Staramy się aby szkolenia nie były prowadzone w schematyczny sposób. Duży nacisk, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa podczas rajdów, kładziemy na wiedzę praktyczną. Wykorzystujemy do tego celu dostępne multimedialne możliwości, aby aktywnie prezentować filmy z sytuacjami które już się wydarzyły, następnie dyskutujemy o popełnianych tam błędach, lub prawidłowych zachowaniach służb i samych zawodników. Wprowadziliśmy też autorski program symulacji wypadku podczas trwania rajdu, celem praktycznego przeglądu reakcji przykładowego sędziego znajdującego się w miejscu wypadku, wraz z komunikacją głosową pomiędzy kierownictwem OSu. Jak pokazały ostatnie ćwiczenia, nawet wiedząc że jest to sytuacja inscenizowana, presja czasu w jakim odbywa się ćwiczenie wywołuje spore emocje, dlatego trzeba to ćwiczyć.

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia od początku szkolenia ma możliwość skorzystać z Facebooka, na którym stworzyliśmy profil Sędziowie Automobilklubu Sudeckiego. Są tam zawarte wszelkie materiały wykorzystywane podczas szkoleń, takie jak: regulaminy, dokumenty, procedury, zdjęcia, filmy itd. Można tam również zadawać pytania dotyczące zagadnień, których nie do końca rozumiecie, lub nasunęły Wam się jakieś nowe zapytania. Poza tym jest to również platforma komunikacyjna pomiędzy klubem, a sędziami.

Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym napisanu testu otrzymacie licencję sędziego sportowego stopnia II, oraz Książeczkę Pracy Sędziego, w której będę potwierdzenia Waszego uczestnictwa w imprezach motorowych wraz z pełnioną funkcją.

 

Od tej pory macie możliwość uczestnictwa w wielu imprezach, w których bierze udział Automobilklub Sudecki, oraz innych które posiadają wizę (zgodę) Polskiego Związku Motorowego.

strona1strona2